top of page
BBBB.webp

ליווי מנטלי לקבוצה/מועדון

העבודה היא  מערכתית, דרך המאמן. בעבודתי אני עורך שיחות אישיות עם שחקנים, סדנאות קבוצתיות על עקרונות ויסודות מנטאליים, סדנאות להורים(למחלקות נוער) וייעוץ רציף למאמן/מנהל מקצועי.

אני מאמין כי המאמן הוא הראש הבלתי מעורער של הקבוצה ורוב העבודה נעשית בשיתוף פעולה ודרכו. אנחנו נשב ונקבע יעדים ערכיים ומקצועיים לקבוצה ונבנה תוכנית כיצד להשיג אותם.

נעבוד דרך שחקנים מרכזיים בקבוצה ונהיה עם אצבע על הדופק לגביהם ולגבי הסביבה הקרובה שלהם. נתייעץ ונחליט כיצד להתנהל במשברים בצורה חזקה ומושכלת וכיצד להוריד את הקבוצה לקרקע אחרי ניצחון.

 

נעביר את ערכי המועדון והמאמן בצורה ישירה אפקטיבית ועקבית, לקבוצה.

bottom of page